Patrol in Khosf(South Khorasan province)

South Khorasan province is one of the best provinces for travel and experience, despite its many attractions. Near Birjand, the capital of the province, the old city of Khosf is one of those places with a history that is recommended to visit before going to Birjand.. The following travelogue is the result of a short walk of several hours in Khosf.

مقبره ابن حسام خوسفی
نمای هوایی خوسف، بخش قدیم در شمال غرب گوآب مشخص است.

بعد از ۱۵ ساعت اتوبوس سواری از تهران ساعت ۷ صبح روز دوم آبان وارد شهر تاریخی خوسف شدیم. در هوایی خنک صبحگاهی منتظر آفتاب بودیم تا کمی از رخوت ما بکاهد. از راننده خواستم در ابتدای خوسف، جایی که دوستانمان زودتر از ما رسیده بودند و منتظر ما بودند نگه دارد، در ابتدای خوسف یک مسجد و چند مغازه بود که فرصتی برای صبحانه و آماده سازی خودمان بود تا گشتمان را در خوسف شروع کنیم.
جاده بیرجند از میان خوسف می گذرد و خوسف قدیم در شمال بلوار و خوسف جدید در جنوب بلوار اصلی است.
دانسته های نا چیزی در مورد خوسف داشتم و تصمیم به دیدن و سپس تحقیق کردن گرفته بودم. از محل توقف صبحگاه که نقطه ای در شمال بلوار بود حرکت کردیم. تقریبا از روی نقشه می شد نقاط بازدید را تخمین زد.

محوطه گوآب
محوطه گوآب
گوآب خوسف
گوآب خوسف

فضای گودال مانند بزرگی پیش روی ما بود و برای دیدن خوسف باید آن را دور می زدیم. اسم این گودال بزرگگوآباست که آ خرین بار در بهار ۱۳۹۸ به سبب بارش های مداوم باران، اینجا آبگیری شده بود و به نوعی جاذبه محسوب می شد. حالا مثال یک دریاچه خالی است و خوسف قدیم بر ساحلش است.

در اطراف خوسف قدیم
بادگیرهای خوسف
No Description

از خیابان کنار گوآب راه خود را به سمت قلعه کج کردیم. قلعه ای که فقط مکان و دیواری باقیست و متاسفلانه داخلش یک مغازه است! نگهداری و حتی فکر به نگهداری از آثار قدیمی و پیشینه منطقه در کشورمان جایگاهی ندارد. مشابه وضعیتی که در کاروانسرای قاجاری علی آباد قم دیدم که به بدترین شکل تصرف شده بود و دیدن داخلش حال آدم را به هم می زد. ساخت قلعه خوسف به دوران افشاریه برمی­گردد.

توضیح قلعه خوسف- تابلوی میراث فرهنگی
وضعیت داخل قلعه خوسف!
No Description


خوسف قدیم کوچک است و با پیاده روی می توان بناهای تاریخی اش را دید. نا امید از قلعه به سمت مسجد جامع راهی شدیم. پرسان پرسان از کوچه ها سر از حسیینیه بالاده در آوردیم. پلکان دلنشینش در بیرون ساختمان ما را به سمت سقف با گنبدهای کوچکی می برد و از بالای بام نه چندان بلندش منظره جالبی از خوسف به نمایش می گذاشت.

بافت تاریخی خوسف
بافت تاریخی خوسف. درخت انار
بافت تاریخی خوسف
توضیح مسجد حسینیه بالاده خوسف- تابلوی میراث فرهنگی

با ادامه دادن مسیر در کوچه قدیمی که به مانند همه کوچه های قدیمی حال و هوای خوبی دارد به ساختمانی رسیدیم که حالا دفتر میراث فرهنگی بود.
بالاخره به مسجد جامع رسیدیم و در حیاط آن قدمی زدیم. مسجد تک ایوانی است و در مورد پیشینه آن روایت ها مختلف است.

توضیح مسجد جامع خوسف- تابلوی میراث فرهنگی
No Description
No Description
مقبره ابن حسام شاعر خوسفی در انتها
بافت تاریخی خوسف
مزارع خوسف که در شمال شهر هستند.


مسیر را ادامه دادیم و به عنوان آخرین نقطه بازدید به سمت مقبره ابن حسام خوسفی رفتیم. در مسیر از جلوی ساختمان کتابخانه خوسف رد شدیم که در نوع خودش جالب بود. ابن حسام شاعر بوده و در قرن هشتم ه.ق می زیسته است.

مقبره ابن حسام خوسفی

مقصد بعدی سفر ما بیرجند بود و برای رفتن از خوسف به سمت بیرجند از مینیبوس های خطی استفاده کردیم.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.