www.afracamp.ir-mesr

www.afracamp.ir-mesr

آقای عارفی از خاطرات و گذشته مصر تعریف می کند. از سیل وحشتناک سال ۱۳۵۵ تا یوسف روستای مصر…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.