دسته: استان کردستان

۰

گذری کوتاه در سارال، سفر با طعم ریواس(دیواندره، استان کردستان)

ساعت از ۱۰ شب گذشته بود.پشت فرمان نشستم و روشن کردم. خسته بودم ولی آنقدر توان داشتم که پیش برویم. از بیجار خارج شدیم و جاده دوبانده و تمیز بود. همه چیز مرتب بود و جاده برقرار بود که شک به جانم افتاد که کارت بانکی ام را آوردم؟ چرا پیدایش نمیکنم. خلاصه ترجیح دادم برگردم به آخرین نقطه ای که استفاده کرده بودم. داشتن کارت بهتر از نداشتنش بود. شام را در یک غذاخوری در خروجی شهر بیجار خورده...

اورامان تخت ۶

اورامان، سرزمینی در دل کوه های کردستان

بهار است و طبیعت کردستان تمام زیبایی خود را یکجا به مشتاقان هدیه می کند… اورامان تخت نیز مانند سایر روستاهای کردستان که می توان آن را سرزمین پلکانی نامید در دل خود جاذبه هایی دارد که باید دید و لمس کرد.

۵

در مسیر پالنگان(کامیاران، استان کردستان)

دیار کردستان به مرکزیت سنندج به واسطه قومی که زبان و فرهنگی متفاوت دارند همیشه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه بوده است، سرزمینی که هم مرزی آن با اقلیم کردستان عراق، موقعیت و اهمیت آنرا دو چندان می کند، دیار دریاچه زریوار، شهرها و روستاهای پلکانی.

سفری چند روزه را به شوق تماشای طبیعت و فرهنگ کردستان آغاز می کنیم مقصد اول روستای پالنگان است…

غار کرفتو... مجموعه ای دست کند درکنار یک غار طبیعی ۰

غار کرفتو(استان کردستان)

خوب که گوش کنید صدای انسانها را از اعماق تاریخ خواهید شنید، اینجا ماشین زمان است، سفر به محل زندگی نیاکان بشر. غار کرفتو گنجینه ایست که به ما ارث رسیده است، اثری باستانی طبیعی که لایه های مختلف زمان را به تصویر می کشد.