ریشه این درخت سنگ بزرگی را احاطه کرده است

ریشه این درخت سنگ بزرگی را احاطه کرده است

ریشه این درخت سنگ بزرگی را احاطه کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.