برچسب: گنبد نمک جاشک

۸

گنبد نمک جاشک(استان بوشهر)

گنبد نمک جاشَک می تواند یکی مهم ترین جاذبه های ژئوتوریسم در ایران باشد. پدیده ای خاص در جنوب ایران و استان بوشهر که در فصل پرآبی آبشارها و رودهای نمک آن خیره کننده است.