برچسب: پیست اسکی دیزین

نمایی از کوه سیچال که با نام پیست اسکی دیزین پیوندی دیرین دارد. ۸

قله سیچال (دیزین، استان البرز)

نام دیزین ناخودآگاه همه را به یاد پیست اسکی معروف دیزین و رنگ سفید برف می اندازد. ولی طبیعت تبستانی دیزین و قله سیچال در فصل تعطیلی اسکی نیز حرفی برای گفتن دارد. تابستانی خنک به دور از هیاهوی اسکی و رفت و آمد تله کابین و تله سیژ قدم به قدم این کوه سبز را بالا می رویم تا به قله سیچال در ارتفاع ۳۷۱۷ متری برسیم.