برچسب: منارجنبان

۴

روستای خرانق(اردکان، استان یزد)

جایی کمتر شناخته شده در بین مسافران ایرانی که به لحاظ امکانات و جاذبه ها حتی می توان چند روز را در آنجا سپری کرد، روستای خرانق که مرکز بخشی به همین نام است، به راستی لذت و آرامش سفر را در اوایل زمستان به ما هدیه داد.