برچسب: قله سیچال

نمایی از کوه سیچال که با نام پیست اسکی دیزین پیوندی دیرین دارد. ۱۰

قله سیچال (دیزین، استان البرز)

نام دیزین ناخودآگاه همه را به یاد پیست اسکی معروف دیزین و رنگ سفید برف می اندازد. ولی طبیعت تبستانی دیزین و قله سیچال در فصل تعطیلی اسکی نیز حرفی برای گفتن دارد. تابستانی خنک به دور از هیاهوی اسکی و رفت و آمد تله کابین و تله سیژ قدم به قدم این کوه سبز را بالا می رویم تا به قله سیچال در ارتفاع ۳۷۱۷ متری برسیم.