برچسب: دهستان دامن

ویرانه های فلعه دژ بمپور ۸

از نخلستان های دامن تا بمپور کهن(ایرانشهر، استان سیستان و بلوچستان)

با زابل و هامون در سیستان شروع کردیم و بعد از گذر کردن از زاهدان، میرجاوه و خاش در بلوچستان، حالا راهی ایرانشهر هستیم… ایرانشهر و بمپور برگی از تاریخ این استان پرجاذبه و معرفی نشده هستند.