برچسب: دره های ایران

دره باشکوه راگه در 30 کیلومتری رفسنجان ۴

دره راگه(رفسنجان، استان کرمان)

دره راگه یکی از دره های شگفت آور ایران در نزدیکی شهر رفسنجان است که حاصل فرسایش آبی است. نظیر این دره را می توان در کال جنی طبس دید که اشکال خاص فرسایشی در آن پدید آمده است. دره راگه با همه آوازه اش در میان طبیعت دوستان، در بین مردم رفسنجان نامی ناآشنا و کمتر شناخته شده است،