برچسب: خانه حاج آقا علی

۰

گشت و گذاری با طعم پسته(رفسنجان، استان کرمان )

رفسنجان، شهر پر آوازه کرمان، در کنار شهرت فراوانی چون پسته، به سهم خود از جاذبه های تاریخی و طبیعی نیز برخوردار است. سفری همزمان با فصل پسته(اوایل مهر ماه) و گشت و گذاری در این شهر و روستاهای تاریخی آن.