برچسب: ایزدخواست

قلعه ایزدخواست از دوران ساسانیان ۰

ایزدخواست شهری از جنس تاریخ(استان فارس)

از دروازه شمالی استان فارس که وارد شوید اولین شهر دیار فارس، شهر ایزدخواست با جاذبه های تاریخی خودنمایی می کند. دژی بر بلندای یک صخره که سالیان سال از دوران ساسانیان پا برجا مانده و در نزدیکی آن کاروانسرای عباسی رخ نشان می دهد. ایزدخواست شهری است که با اندکی توجه می تواند جایگاهی در گردشگری برای خود پیدا کند.