نقش بزرگ و با جزییات بود و به نسبت نقش آن سوی سنگ کاملا واضح بود

نقش بزرگ و با جزییات بود و به نسبت نقش آن سوی سنگ کاملا واضح بود

نقش بزرگ و با جزییات بود و به نسبت نقش آن سوی سنگ کاملا واضح بود

نقش بزرگ و با جزییات بود و به نسبت نقش آن سوی سنگ کاملا واضح بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.