زمانی که به پل می رسید باید به سمت راست و سمت دره مقابل که رودی در آن جاری است بروید.

زمانی که به پل می رسید باید به سمت راست و سمت دره مقابل که رودی در آن جاری است بروید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.