آرامشی که در میان نخلستانها حاکم بود مثال نزدنی است.

آرامشی که در میان نخلستانها حاکم بود مثال نزدنی است.

آرامشی که در میان نخلستانها حاکم بود مثال نزدنی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.