شیب ضخره بالارفتن از آن را دشوار می کند.

شیب ضخره بالارفتن از آن را دشوار می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.