دورنمای روستای انبوه در خروج از روستا، مسجد جامع کاملا مشخص است.

دورنمای روستای انبوه در خروج از روستا، مسجد جامع کاملا مشخص است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.