بیشتر مسافران از سمت داماش و دیلمان می آیند.

بیشتر مسافران از سمت داماش و دیلمان می آیند.

بیشتر مسافران از سمت داماش و دیلمان می آیند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.