این تنگ در میانه راه شیوند است.

این تنگ در میانه راه شیوند است.

این تنگ در میانه راه شیوند است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.