و بالاخره سر و صدای این بارج کهنه به شیوند می رسد.

و بالاخره سر و صدای این بارج کهنه به شیوند می رسد.

و بالاخره سر و صدای این بارج کهنه به شیوند می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.