مسیر آبشار شیوند از کنار رود می گذرد.

مسیر آبشار شیوند از کنار رود می گذرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.