بافت کنگلومرایی قلعه شاداب ایجاد دستکندها را آسوده کرده.

بافت کنگلومرایی قلعه شاداب ایجاد دستکندها را آسوده کرده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.