عکس هوایی از دریاچه تشکیل شده در گنبد نمک. عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از دریاچه تشکیل شده در گنبد نمک. عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از دریاچه تشکیل شده در گنبد نمک. عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از دریاچه تشکیل شده در گنبد نمک. عکس از مجتبی ظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.