عکس هوایی از نمای جنوبی گنبد نمک و دامشهر-عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از نمای جنوبی گنبد نمک و دامشهر-عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از نمای جنوبی گنبد نمک و دامشهر-عکس از مجتبی ظفری

عکس هوایی از نمای جنوبی گنبد نمک و دامشهر-عکس از مجتبی ظفری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.