دریاچه تشکیل شده از بارش مهمترین جاذبه گشت و گذار در گنبد نمکی قم است.

دریاچه تشکیل شده از بارش مهمترین جاذبه گشت و گذار در گنبد نمکی قم است.

دریاچه تشکیل شده از بارش مهمترین جاذبه گشت و گذار در گنبد نمکی قم است.

دریاچه تشکیل شده از بارش مهمترین جاذبه گشت و گذار در گنبد نمکی قم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.