زلزله ویرانگر طرود در زمستان سال 1331 رخ داده است.

زلزله ویرانگر طرود در زمستان سال 1331 رخ داده است.

زلزله ویرانگر طرود در زمستان سال 1331 رخ داده است.

زلزله ویرانگر طرود در زمستان سال ۱۳۳۱ رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.