www.afracamp.ir-toroud

www.afracamp.ir-toroud

نخلستانهای طرود در شرق روستای جدید قرار دارند.

نخلستانهای طرود در شرق روستای جدید قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.