نزدیکی تپه های ماسه ای به روستا مهمترین جاذبه رضاآباد است.

نزدیکی تپه های ماسه ای به روستا مهمترین جاذبه رضاآباد است.

نزدیکی تپه های ماسه ای به روستا مهمترین جاذبه رضاآباد است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.