کمی که از غار آهکی فاصله گرفتیم، سکوت همه جا را فرا گرفت

کمی که از غار آهکی فاصله گرفتیم، سکوت همه جا را فرا گرفت

کمی که از غار آهکی فاصله گرفتیم، سکوت همه جا را فرا گرفت

کمی که از غار آهکی فاصله گرفتیم، سکوت همه جا را فرا گرفت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.