www.afracamp.ir-boragh-02

www.afracamp.ir-boragh-02

در این بخش عمق آب زیاد شده و وجود دیوراه های سبز که از چشمه بالادست سیراب می شوند منظره ای چشم نواز ایحاد کرده است.

در این بخش عمق آب زیاد شده و وجود دیوراه های سبز که از چشمه بالادست سیراب می شوند منظره ای چشم نواز ایحاد کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.