هنوز هم در بعضی از محله ها در جوی های آب، نفت وجود دارد

هنوز هم در بعضی از محله ها در جوی های آب، نفت وجود دارد

هنوز هم در بعضی از محله ها در جوی های آب، نفت وجود دارد

هنوز هم در بعضی از محله ها در جوی های آب، نفت وجود دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.