عروسک های دست ساز اهدایی یکی از اهالی نمایان گر آداب و رسوم محلی-موزه مسجد سلیمان

عروسک های دست ساز اهدایی یکی از اهالی نمایان گر آداب و رسوم محلی-موزه مسجد سلیمان

عروسک های دست ساز اهدایی یکی از اهالی نمایان گر آداب و رسوم محلی-موزه مسجد سلیمان

عروسک های دست ساز اهدایی یکی از اهالی نمایان گر آداب و رسوم محلی-موزه مسجد سلیمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.