برچسب: کلوگان به امامه

دره مابین روستای کلوگان به امامه ۳

پیمایش دره کلوگان به امامه(رودبار قصران، تهران)

از کوچه باغ های کلوگان(Kalougaan) و رود بی جانی که در چله تابستان همچون جویباریست تا باغ های روستای مرتفع امامه، دره ای است که لذت پیمایشی سبک در کنار رود را به طبیعت گردان هدیه می کند. دره ای در پای کوه ورجین که با توجه به نزدیکی به پایتخت می تواند مقصدی یک روزه برای تهرانی ها باشد.