برچسب: کامفیروز

بر فراز تنگ بستانک و دورنمای شالیزارهای تنگ بستانک ۱۷

تنگ بستانک، بهشت گمشده(کامفیروز، استان فارس)

نام بهشت گمشده را که می شنوی ناخودآگاه مشتاق دیدن آن هستی… نهر های روان و سایه سارهای خنک در منطقه ای با تابستان گرم و خشک… ولی آنچه که به نظر آمد، تکه ای از بهشت بوده که روز به روز در حال گمشدن است… با این وجود زیبایی های خاص این منطقه هنوز گردشگران را از شهرها و استان های مجاور به سوی خود می کشاند. تنگ بستانک(Bostanak) یا بهشت گمشده در ۵ کیلومتری کامفیروز از توابع مرودشت واقع است. کامفیروز در دشتی حاصلخیز که این روزها به شالیزارهای وسیع تبدیل شده واقع است و جنوب آن ناحیه ای کوهستانی است که این شکاف سرسبز معروف در آنجاست.