برچسب: کاروانسرای علی آباد

۶

حوض سلطان و کاروانسراهایی از جنس تاریخ(علی آباد، استان قم)

یکی از مسیر های جاده ای پر تردد ایران، آزاد راه تهران- قم است که با گذر از مناطق بیابانی این دو شهر را به یکدیگر متصل می سازد. اما گذر از این بیابان در روزگاران گذشته به این آسودگی نبوده است. وجود کاروانسراها برای کاروان هایی که با زمان بندی خاص و با مهارت زیاد پا به کوره راه های بیابان می گذاشته اند و تمام سختی های مسیر را به جان می خریدند بسیار حیاتی بوده است.

کاروانسرای علی آباد و کاروانسرای سنگی از نمونه های به جا مانده از تاریخ تردد در جاده های ایران است که متاسفانه با بی اعتنایی شدید تصرف و نادیده گرفته شده است. وجود چنین جاذبه هایی در کنار دریاچه نمک حوض سلطان چه بسا که می توانست مقصدی برای گردشگران در این شاهراه ارتباطی باشد.