آرشیو تگ ها: پاوه

اورامان، سرزمینی در دل کوه های کردستان

اورامان تخت

بهار است و طبیعت کردستان تمام زیبایی خود را یکجا به مشتاقان هدیه می کند… اورامان تخت نیز مانند سایر روستاهای کردستان که می توان آن را سرزمین پلکانی نامید در دل خود جاذبه هایی دارد که باید دید و لمس کرد.