برچسب: هشتادپهلو

آبشار نوژیان لرستان ۲

از آبشار نوژیان تا آبشار وارک(خرم آباد، استان لرستان)

سفر به لرستان و آبشارهایش در اردیبهشت، سیال شدن در جریان زندگی طبیعت و چشم اندازهای کوهستان و جنگل های بلوط و جویباران است که چند باری این موهبت نصیبمان شده است. اما این بار سفرمان با حضور کودکان و پیمایش هم پای آن ها بود که به نظر خودم یکی از بینظیرترین تجربه های سفرم در طول این سال ها بود. سفری سه روزه که به قصد دیدن آبشارهای نوژیان و وارک(Vark) و تجربه اقامت در میان کوه و...