Tagged: Serving thousands of years

سد تاخیری عباسی ۳۲

Fee and hot springs village Murtaza Ali(Peaks, South Khorasan province)

دلها را باید آماده کرد برای دیدن اثری طبیعی و تاریخی در نزدیکی طبس، شهری که به خشکی و آب هوای کویری شهره است.کال سردره یا دره سر که بیشتر بخاطر چشمه آب گرم یا حمام مرتضی علی و اثر تاریخی طاق یا سد تاخیری عباسی مشهور near the village of fee (Kharv) Is…