برچسب: رودخانه تنگی ور

۵

در مسیر پالنگان(کامیاران، استان کردستان)

دیار کردستان به مرکزیت سنندج به واسطه قومی که زبان و فرهنگی متفاوت دارند همیشه به لحاظ سیاسی و اجتماعی مورد توجه بوده است، سرزمینی که هم مرزی آن با اقلیم کردستان عراق، موقعیت و اهمیت آنرا دو چندان می کند، دیار دریاچه زریوار، شهرها و روستاهای پلکانی.

سفری چند روزه را به شوق تماشای طبیعت و فرهنگ کردستان آغاز می کنیم مقصد اول روستای پالنگان است…