برچسب: دشت لاله های واژگون

زیبایی محض ۰

دشت لاله های واژگون (کوهرنگ، استان چهار محال و بختیاری)

در کودکی همیشه نام لاله واژگون برایم عجیب و جذاب بود، و بدلیل کم بودن مجال دیدار این گل، فرصت ها یکی پس از دیگری از دست رفت، تا بالاخره امسال موفق شدم. گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد لاله واژگون گیاهی است چند ساله با گلهای بسیار زیبا از خانواده سوسن ، گلدهی لاله های واژگون در اردیبهشت ماه میباشد و هر ساله هزاران نفراز مردم علاقمند را...