برچسب: درود

دریاچه گهر، نگین اشترانکوه ۶

دریاچه گهر نگین اشترانکوه(دورود، استان لرستان)

در دامان اشترانکوه استان لرستان دریاچه ای خفته که سنش را تا دو قرن گمان می زنند. دریاچه گهر به لطف سیاست های حفاظتی محیط زیست هنوز مسیر جاده ای نداشته و راه دیدن آن پای پیاده است…