آرشیو تگ ها: حمام مرتضی علی

روستای خرو و چشمه های آبگرم مرتضی علی(طبس، استان خراسان جنوبی)

سد تاخیری عباسی

دلها را باید آماده کرد برای دیدن اثری طبیعی و تاریخی در نزدیکی طبس، شهری که به خشکی و آب هوای کویری شهره است.کال سردره یا دره سر که بیشتر بخاطر چشمه آب گرم یا حمام مرتضی علی و اثر تاریخی طاق یا سد تاخیری عباسی مشهور است در نزدیکی روستای خرو (KHARV) قرار دارد…