برچسب: استان مرکزی، نراق

۰

گشتی در نراق(استان مرکزی)

نراق… واژه ای که سالها شنیده بودم، نزدیکمان هم بود ولی همیشه به تعویق افتاده بود…فکرمان همیشه این بود که مقصدهای نزدیکتر همیشه در دسترسند و فعلاً بچسبیم به دوردستها. و این شد که از چنین شهر زیبایی غافل شده بودیم. تا اینکه بالاخره آخر هفته ای پاییزی و آذرماهی که زمان کمی هم داشتیم نوبت رسید به چند مقصد نزدیک از جمله نراق.به نظرم شهر و یا روستایی که اقامتگاه، آن هم از نوع سنتی دارد مهمترین دعوت کننده...