Operetta and Lamasieh, beautiful Alborz terrace(Mazandaran)

Kuhzai in Iran has presented the peak of his art, which is truly one of the most beautiful landscapes in Iran.. The result of this strange and delicious fold is the climatic difference between the Caspian Sea and the Iranian plateau in a short distance.. This area is locally called “Operet” Has become famous. The border of Semnan and Mazandaran provinces.

دریای ابر در لحظات غروب در منطقه لماسیه(اوپرت)

It was in late June 2016 that we planned a three-day trip to the Opert region. I explored ways to get to Opert. It had three routes from Tehran to Operetta. مسیر تهران فیروز کوه خطیرکوه چاشم اوپرت. مسیر تهران سمنان شهمیرزاد چاشم اوپرت و مسیر سوم مسیر تهران سمنان شهمیرزاد ملاده اوپرت. مسیر ۱ بیشترین خاکی را داشت که حذفش کردم. با تماس با آقای شمس که در سرخده ساکن هستند و صاحب وانت نیسان هستند تلفنی مشورت کردم و مشخص شد در آن تاریخ از مسیر ملاده که کمترین میزان خاکی را دارد محدودیت تردد برقرار کرده اند. به دلیل نامعلوم! راهی نبود جز مسیر چاشم. تا چاشم آسفالته بود. جاده از چاشم به اوپرت ۲۰ کیلومتری خاکی به نسبت خوب داشت. به دلایلی ما و همسفرانمان که سه ماشین بودیم تصمیم گرفته بودیم در چاشم ماشین ها را بگذاریم و با وانت به اوپرت برویم. تصمیم خوبی هم بود. جاده خاکی به نسبت کیفیتش خوب بود و هر ماشینی از آن می توانست عبور کند. در جایی باید پیاده می شدیم و برای رسیدن به محل کمپ از تپه بالا می رفتیم. در واقعانتهای مسیر در نقطه ای که مناسب کمپینگ رو به چشم انداز بود فقط خودروهای دودیفرانسیل می توانستند تا انتها بالا بروند و ما این قسمت را پیاده رفتیم. از شانس ماشینی داشت بالا می رفت و بار و بنه سنگین سه روز را که شامل دبه آب و هیزم و سایه بان وبود به آن سپردیم.

جاده خاکی چاشم به اوپرت
جاده خاکی چاشم به اوپرت در بخش های مرتفع مسیر
جویبار در ییلاقات چاشم
در طول مسیر از ییلاق بهاره کو گذشتیم
استفاده از لاستیک ضایعاتی در طول مسیر برای ساخت حصار رواج داشت.
صخره های زیبای منطقه که همچون دیواری ابراها را در مازندران محصور می کنند.

به هر صورت عصر گاه در حال استقرار کمپ بر فراز صخره ای مشرف به جنگل های دوانگه بودیم. نیاز نبود هیچ کاری کرد. باید چای را دم می کردی و روی صخره به تماشای غروب می نشستی و لذت میبردی. اصلا این سفر فقط ساکن نشستن و تماشا بود.

چشم انداز جنگل های دودانگه
غروب روز اول در آرامش کامل
چشم انداز کوه های حنگلی همچون نقاشی بود


روز اول عصر دریای ابر تشکیل نشد ولی روز دوم بسیار رویایی بود. روز دوم از صبح بعد از نصب سایبان دست ساز! هر یکی به سویی برای گشت رفتیم. نام منطقه مناسب کمپ،لماسیهاست ولی به اوپرت معروف شده. در صورتی که اوپرت پایین تر است.

گیاه گچدوست گلسنگی در لماسیه، صبحگاه روزدوم و حکفرمایی سکوت در منطقه
لماسیه، منطقه مناسب کمپ. در سایرنقاط چشم اندازها با کوه بسته می شود.
صبحگاه
No Description


در گشت عصرگاه تا جای ممکن از صخره و کوه پایین رفتم تا جایی که دیگر راهی به پایین نبود. به اولین درخت در ارتفاع ۲۵۰۰ متری که رسیدم بلوط زیبا بود. در بالا آمدن از راهی دیگر آمدم و به یک برفچال زیبا رسیدم که در خرداد بینظیر بود. باد شدید روی صخره از عصرگاه دوم ادامه داشت و آرامش شب اول را نداشتیم.

ابرها کم کم همه جا را فرا میگیرند
نهال زیبای بلوط
از صخره ها پایین می رفتم و هر بحظه یک زیبایی پیش رویم بود.
فرسایش زیبای صخره ها. در پایین رفتن انگار که در دریا فرو می رفتم
No Description
چشم انداز زیبای دریای ابر در لوپرت
هیچ کاری نباید کرد جز دیدن و دیدن
لحظات غروب اوپرت
در ساحل دریای ابر
برفچالی در اوپرت


یک چشمه ضعیف در منطقه کمپگینگ وجود داشت که بسیار کمک کرد. با اینکه آب داشتیم ولی بودنش خیلی خوب بود. سر و تنی هم شستیم.


سایبان در ظهر جز ضروریات بود ولی باد عصر بساط را به هم‌ زد. چادر ها را محکم تر از شب قبل بر روی زمین میخ کردیم. سرگرمی شب پیدا کردن صور فلکی و عکاسی بود. آلودگی نوری سازی از لماسیه(محل کمپ) کاملا پیدا بود.

جزیره های دودانگه در شب. آلودگی نوری در انتها مربوط به ساری است
ستاره باران اوپرت


some notes:
اگر تمایل داشتین خاکی را با وانت طی کنید می توانید با آقای شمس از مبدا ملاده یا چاشم هماهنگ کنید ۰۹۱۹۱۳۲۷۱۹۸٫
داشتن آب آشامیدنی ضروری است.
در اقامت طولانی چند روزه برای ظهرگاه به فکر سایبان باشید.
عصر گاه وقت دریای ابر است. کمی باید خوش شانس بود که تشکیل شود.

To be familiar with the GPS file Donate Placed.

You may also like...

۳ Responses

  1. Elahe says:

    سفر بسیار جذابی بود
    ممنون بابت ثبت این لحظات

Leave a Reply

Your email address will not be published.