بهار که به نواحی شمالی ایران برسه اینجا از گرما میشه جهنم

بهار که به نواحی شمالی ایران برسه اینجا از گرما میشه جهنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.