تپه های شنی این منطقه بواسطه رطوبت بالا روان نیستند

تپه های شنی این منطقه بواسطه رطوبت بالا روان نیستند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.