Anklet navigation to Islam (استانهای اردبیل و گیلان)

I went over the road and my car was pleasant, but this time I went into the woods on foot within both the way”This is where and where?”پیمایش مسیر خلخال به اسالم در بخشهایی آنقدر زیبا بود که گاهی هنوز فکر می کنم رویایی شیرین بوده است، جنگلهای متراکم و ییلاقی زیبا و وهم آلود چنان در ذهن من نقش بسته است که افسوس و سودای سفر دوباره از من دور نمی شود

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-08

Islamic Forest(In the Lakeh them?)

ماجرا با توقف شبانه در اتوبان قزوین شروع شد، تصادفی که ما و سایر مسافران را چند ساعتی معطل کرد و برنامه هم با تاخیر در هوای بارانی خلخال که در ارتفاعات با باد هم همراه بود از چشمه میرعادل طوفانی آغاز شد، از ابتدای مسیر به دلیل bad weather conditions do not have many photos.

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-17

Flow from the cervix to the countryside Gilan

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-18

A great wind that blew in the top of the pass by subtracting the height of the situation has improved

Pass en route to the countryside

Pass en route to the countryside

Fog August

Fog August

Summer forest path towards Khrkhvny

Summer forest path towards Khrkhvny

با آغاز سرازیری و کم کردن ارتفاع رفته رفته اوضاع بهتر شد و کم کم دوربین ها بیرون آمدند اما شیب مسیر گل آلود نیاز به باتوم زدن را بیشتر می کرد. From the neck to the bottom of the carrier village was the place to bivouac nine kilometers before us, the moment of lunch and afternoon on the way to the countryside Khrkhvny(kharakhouni) we arrived…

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-19

Everywhere was wet and we're hungry.…Khrkhvny summer Khrjgyl functions Islam

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-01

We ate lunch in an attractive Khrkhvny peace

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-31

Check out the inevitable nostalgic myths arrow and Nissan off-road…Bungalow village Khrkhvny

از خرخونی تا روستای ناو پایین مسیر کاملا مشخص است و با سرعت مناسبی به روستای ناو پایین رسیدیم، روستایی عجیب که بافت خاص روستایی خود را حفظ کرده و خیلی بکر زیباست

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-27

Summer comes slowly to forest

Top carrier emerges little by little houses.

Top carrier emerges little by little houses

Top carrier village

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-03

Now down to the river rejected

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-04

Twist Navrood

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-05

Low carrier is a good place to bivouac, the possibility of staying in a local's house and prepare food from small shops of the village's benefits. The beautiful architecture of the village and painted houses in the village has a special figure.

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-35

I open the window and take you back to the roaring life, is not open to the spring water is better that we do not neglect the start . Open the window ! – Morning blow !

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-34

Morning carrier…

Bruising to the legs imagine, joy ride in air-conditioned vans will understand more low carrier morning, about eight kilometers from the carrier, passenger vans had to benthos(Dryabon)And a coffee shop that was the first way scrolling forest.

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-02

Road

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-06

Concern and love a good tea to sit with you.

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-29

Sea Ben

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-28

Riding on the benthos

اوج زیبایی های جنگل از دریابن شروع می شود، مسیری که عمده ی آن در کنار رودخانه است و کمی جلوتر دوراه می شود، مسیری که ما طی کردیم از دوراهی به سمت چپ بود، یکی از زیباترین نقاط جنگل هم در این مسیر قرار دارد که نباید از درک آن غافل شد، این مسیر کمی دورتر از مسیر اصلی است اما پرتگاه و قسمت خطرناک مسیر را دور زدیم مضاف بر اینکه چشمه ای پر آب در این مسیر قرار دارد که از پای درختی تنومند می جوشد.

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-10

Density

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-07

Water is added to the beauty footsteps

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-16

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-15

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-14

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-12

As part of the path is narrow and cliffs should be more cautious, but requires special equipment for not passing

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-11

Rocks are green

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-13

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-24

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-26

Hi, good morning

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-30

No Description

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-32

No Description

Along the way we saw mushrooms…

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-21

Forest mushrooms

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-22

Forest mushrooms

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-23

Forest mushrooms

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-33

Forest mushrooms

www.afracamp.ir-khalkhal-asalem-20

Forest mushrooms

9 km scrolling through beautiful forests of benthos began the second day of the Muslim-anklets Lakeh near the main road led them?. In total, about twenty kilometers through the countryside and forests of Alborz hearty survey at the beginning of the fog and rain we had lost our sight, but things went better and better.

Notes in connection with the navigation route:

Crossing the Alborz in this area is very beautiful and eye-catching. Pasture route started and little by little forest awaits. This route is traveled in August. The time scrolling late spring, early summer and fall.

 • Anklet terminal to the start of the promenade Andabil navigation, and slightly more than 8 km of asphalt roads.
 • The trailhead (Andabil Springs Resort Myradl, Belvederes) To them? Lakeh end of the path, less than 28 km is the first with an uphill almost 1. 6 km and elevation changes of 300 meters from the cervix begins.
 • پیمایش روز اول: Mir just the beginning of spring to the bottom of the carrier village. 11 km, altitude pass: ۲۳۷۰m ارتفاع ناوپایین: 1000m approximate time required navigation 6 to 7 hours.
 • second day: Benthos carrier to less than 8 km dirt road that can be traveled this path with pickup. In addition, surveys of benthos to them? Lakeh, 9 km forest route, altitude benthos: ۶۸۳m، ارتفاع لاکه تاشون: ۳۰۰m. The approximate time required navigation 5 to 6 hours.
 • In the benthos to them? Lakeh in the middle, about 2 km after benthos Forest Cafe(Beginning scrolling) نقطه ای به نام دو راهی سمت چپ در فایل gps ثبت شده که می بایست از مسیر پاکوب اصلی خارج و به سمت بالا بروید. Because the direct path of the precipice guide you towards a narrow passage that does not offer. Full advantage of the high water springs under the tree and the forest here are extremely nice and much farther from the cliff top path is not. 300 m..
 • Place springs and drinking water related files marked.
Spring on the way to the tree boils benthos Lakeh them?

Spring on the way to them? Benthos-Lakeh, Mile High, which flows out of the tree

In the beautiful area above the jungle to eat. Do you have come here in spring . Later spring and is downhill

In the beautiful area above the jungle to eat. Do you have come here in spring . Later spring and is downhill

route

GPS file path along with key areas in Donate Placed.

You may also like...

۱۴ Responses

 1. Zainab says:

  Green Forest
  Full of dew presence
  Speaking with fog
  Eye course of his visit has not
  Every moment of life
  Distance between Hrgamsh

 2. Amini Treaty says:

  Hi. Well done to great effort was really Shma.fvq.

 3. Mohammed Hussain says:

  Hi
  I thank you so much for the sake of accuracy in the description and when they leave
  I have a few questions that I will be grateful if you please answer me
  First, according to your description of the path during 2 days and 1 night over you. If so, tents and sleeping bags for such a path is risky not turning as described worth to you?
  The second question is that special equipment is needed in this direction or not enough utensils nature?
  The third question that might eat into problems with drinking water or not? Is the way that you are springs of water after a half-day supply or not?
  Grateful

 4. Afra group says:

  Peace be upon you
  در پیمایش ها همراه داشتن چادر و تجهیزات برپایی کمپ در طبیعت باعث افزایش حجم و وزن کوله میشه که خب سرعت رو پایین میاره، که برای این مسیر با توجه به اینکه روستای ناو در بین راه هست ریسک نداشتن چادر به حداقل میرسه، اما همراه داشتن can you recommend a sleeping bag because I'll stay in the house with all the new features.
  Link traverse this path that I have been placed under GPS files and view and download Calcitonin from wikiloc does not require special equipment. توی این فایل مکانهایی که امکان برداشت آب دارید هم مارک شده، کلا جای نگرانی نیست و در روز اول تا ییلاق خرخونی امکان برداشت آب ندارید و بعد هم روستا که خب آب هست و روز دوم هم اگرمسیری که توی گزارش اشاره شده بهش را طی کنید apart from the need for special equipment you'll have to spring the spring collide in the file marked.
  Good luck

 5. R. says:

  It happened here and I'm very happy to see people who do live my dreams….I always stable and successful too.
  The only question that came to me is that there are no concerns about wild animal attacks? Like tigers and wild cats and….Even Wolf….
  Or because too much security there Tdadtvn Please help me anyway because there is always a concern for me. ….

  • Afra group says:

   درود بر شما، نگران حمله حیوانات نباشید، در فصل های سرد و زمستانی و در مناطق بکر و خیلی خیلی دور از روستاها جایی که زیستگاه های طبیعی دست نخورده است شاید چنین برخوردهایی وجود داشته باشد نه در مسیرهای متداول و گذرگاه ها. Animals generally avoid humans.

 6. David says:

  Thank you so much information and as Sfrtvn, I hope my friends and I also like to travel through experience. Only in the village down the Navy's easy to find a house to rent?

  • Afra group says:

   Peace be upon you.
   Otherwise, we simply did not find a house big friendly. The first village we saw a woman and She led us to the home. Unfortunately, I do not do telephone She Khdmttvn. Mnzlshvn the river and the village mosque.
   Good luck.

 7. E. Sardari says:

  Hi
  I apologize if I want to go this route you how to file this year and now I find gps'll wikilok?
  I downloaded the software people but I did not see how I Msyrtvn.

  • Afra group says:

   Peace be upon you.
   After installing the application, you need the file path wiki Luke Vicki Luke download directly from the website. Follow the download procedure at the following link.

   http://afracamp.ir/gps/

   After you've downloaded the file with smart phones open enough to get into the import application. When this is done from within the application file path was accessible to you and you can use it.. If the problem to be solved with our Dashyn.
   Good luck

 8. Carpets student says:

  Hi
  I always have a good and attractive trips. Seeing photos and reading travel is good so I Nvshttvn.
  I have some tips on wikiloc map. The first time I used it I got the track Nour has Subate I did was run without problems and without antennas on smartphones is reliable?
  Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *