ایزدخواست شهری از جنس تاریخ(Fars)

از دروازه شمالی استان فارس که وارد شوید اولین شهر دیار فارس، شهر ایزدخواست با جاذبه های تاریخی خودنمایی می کند. دژی بر بلندای یک صخره که سالیان سال از دوران ساسانیان پا برجا مانده و در نزدیکی آن کاروانسرای عباسی رخ نشان می دهد. ایزدخواست شهری است که با اندکی توجه می تواند جایگاهی در گردشگری برای خود پیدا کند.

قلعه ایزدخواست از دوران ساسانیان

قلعه ایزدخواست از دوران ساسانیان

با خروج از شهرضا در استان اصفهان و پیش گرفتن جاده شیراز پس از ۶۰ کیلومتر تابلوی شهری کوچک به نام ایزدخواست شما را به مقصدی تاریخی هدایت می کند. The bypass roads are a Safavid caravanserai. The carvansary is apparently being refurbished.

Abbasi Caravanserai from the Safavid period in Izadkhast

Abbasi Caravanserai from the Safavid period in Izadkhast

South Wall of Carvansary

South Wall of Carvansary

East facade of the castle, which is now front of us, it is very eye-catching. این صخره طبیعی که قلعه بر روی آن بنا شده است حداقل ۱۰ تا ۱۵ متر از زمین های مجاور بالاتر است.

Sassanid castle landscape Izadkhast

Sassanid castle landscape Izadkhast

نمای دژ ایزدخواست از کنار کاروانسرا

نمای دژ ایزدخواست از کنار کاروانسرا

مشتاق دیدن کاروانسرا هستیم ولی متأسفانه خبری از نگهبان نیست. پیرامون دیواره های بلند کاروانسرا را بر روی سکوی دور آن قدم میزنم و از آفتاب کمرنگ زمستانی در کنار این بنای با شکوه لذت می برم.

کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست

کاروانسرای ایزدخواست

No Description

No Description

No Description

No Description

در جوار کاروانسرای عباسی، پلی تاریخی خودنمایی می کند.

پل تاریخی ایزدخواست

پل تاریخی ایزدخواست

پیش به سوی قلعه ساسانی حرکت می کنیم. بنایی بسیار جالب در نقطه ای استثنایی که بیش از این محتاج توجه است.

ورودی قلعه ایزدخواست

ورودی قلعه ایزدخواست

Visit the castle was not possible.. The seam wall and were able to take a look at the date..

بازدید از قلعه امکان پذیر نشد… از درز دیوار و در توانستیم نگاهی به آن سوی تاریخ بیندازیم…

درهای بسته پیش روی ماست…

از اینجا نمای کاروانسرا و اطراف بسیار زیباست. می ایستیم و این شکوه را به صورت پانوراما نظاره می کنیم…

نمای کاروانسرا از کنار قلعه

نمای کاروانسرا از کنار قلعه

در پای قلعه بناهای ویران شده ای وجود داشت.

در پای قلعه بناهای ویران شده ای وجود داشت.

زیر پای قلعه

زیر پای قلعه

در تمام این مدت بازدید کوتاه از جاذبه های ایزدخواست فکرم به این مشغول بود که چنین پتانسیلی در یک منطقه کوچک چه قابلیت های بالایی در جذب گردشگر و سرمایه گذاری دارد و امیدوارم روزی این اتفاق افتاده و بیشتر باعث حفط این میراث تاریخی باشد.

No Description

No Description

And the last breath of winter..

و آخرین رمق های زمستان…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.