مجرایی در دل دیواره تنگ که به نظر می رسد برای ایجاد انحراف در جریان آب استفاده می شده است

مجرایی در دل دیواره تنگ که به نظر می رسد برای ایجاد انحراف در جریان آب استفاده می شده است

مجرایی در دل دیواره تنگ که به نظر می رسد برای ایجاد انحراف در جریان آب استفاده می شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.