با دیدن تیرهای برق دیگه شاه شهیدان دیده نمیشه

با دیدن تیرهای برق دیگه شاه شهیدان دیده نمیشه

با دیدن تیرهای برق دیگه شاه شهیدان دیده نمیشه

با دیدن تیرهای برق دیگه شاه شهیدان دیده نمیشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.